Uw kind is welkom bij De Kleine Reus vanaf 10 weken oud tot aan de dag waarop uw kind naar de basisschool gaat. Plaatsing is mogelijk vanaf één dagdeel tot vijf vaste dagen per week. De dagen worden in overleg met ouders vastgesteld.

 

Gegevens ouder / verzorger 1

Gegevens ouder / verzorger 2

Gegevens kind

Gegevens tweede kind (optioneel)

Controleren en verzenden

  • Gegevens ouder / verzorger 1
  • Gegevens ouder / verzorger 2
  • Gegevens kind
  • Gegevens tweede kind (optioneel)
  • Controleren en verzenden

Gegevens ouder / verzorger 1

Voornaam

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Gegevens ouder / verzorger 2

Voornaam

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Gegevens kind

Voornaam / 'BABY'

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum (evt. verwachte)

Geslacht (indien bekend)

Opvangdagen

Gewenste ingangsmaand

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste opvang

Geef uw tweede keuze aan

Gegevens tweede kind (optioneel)

Voornaam / 'BABY'

Achternaam

Burgerservicenummer (BSN)

Geboortedatum (evt. verwachte)

Geslacht (indien bekend)

Opvangdagen

Gewenste ingangsmaand

Op welke dagen zou u opvang willen?

Gewenste opvang

Geef uw tweede keuze aan

Controleren en verzenden

Hoe bent u bij De Kleine Reus terecht gekomen?

Extra opmerkingen

De Kleine Reus

Meester P.J. Troelstraweg 147 a |  8919 AA Leeuwarden